Soal CPNS Gratis 2016

Soal CPNS Gratis 2016

Navigation Menu

Blog

More posts »
Jun27

Soal CPNS Gratis : Soal Tes Intelijensi Umum Verbal

Posted on Jun 27 by

SoalCPNSGratis.com > Soal Verbal Sinonim 1. Assessment A.Suka B.Timbang pilih C.Timbang terima D.Taksiran E.Wawancara 2. Domain A. Internet B. Website C. Daerah D. Situs E. Tataran 3. Interseksi A. Antar karyawan B. Persimpangan C. Perempatan D. Seksi E. Gabungan 4. Union A.Kelompok B.Negara C.Penyelarasan D.Perjumpaan E.Penyatuan 5. Tandem A.Bekerjasama B.Bertandang C.Tandingan D.Saingan E.Berdua 6. Oktagonal A.Bersegi 6 B.Bersegi 8 C.Banyak segi D.Berbagai segi E.6 Pandangan berbeda Jawaban : 1.Assessment = Taksiran (D) 2.Domain = Daerah (C) 3.Interseksi = Persimpangan (B) 4.Union = Penyatuan (E) 5.Tandem = Berdua (E) 6.Oktagonal = Bersegi 8...

Jun20

Soal CPNS Gratis : Soal Tes Intelijensi Umum Numerik

Posted on Jun 20 by

SoalCPNSGratis.com >  Soal Tes Numerik Contoh Soal Tes Aritmetika 1.8,0049 : 0,0015 = A.5336,6 B.533,66 C.53,366 D.53366 E.533,55 2.Berapakah nilai dari 27,5% dari 200 ? A.45 B.550 C.55 D.54 E.54,5 F. 3. √ (25/36 x 49/9) = A. 18/35 B. 35/18 C. 35/9 D. 35/54 E. 18/54 jawaban : 1. 8,0049 : 0,0015 = 5336,6 (A) 2. 27,5% x 200 = (27,5/100) x 200 = 55 (C) 3. √ (25/36 x 49/9) = 5/6 x 7/3 = 35/18...

May30

Soal CPNS Gratis : Soal Tes Intelijensi Umum Verbal

Posted on May 30 by

SoalCPNSGratis.com > Soal TPA Verbal 1. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya ? A.Toyota B.Suzuki C.Mercedes D.Honda E.Xenia 2. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya ? A.LA Galaxy B.AC Milan C.LA Lakers D.Arsenal E.Sriwijaya FC 3. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya ? A.Argentina B.Bolivia C.Uruguay D.Venezuela E.Guyana Jawaban : 1.Xenia adalah salah satu varian produk dari Daihatsu. Jadi, yang setara dengan kata lainnya adalah Daihatsu, bukan Xenia. (E) 2.Yang lain adalah nama klub sepakbola, kecuali LA Lakers adalah nama klub bola basket dari Los Angeles Amerika (C) 3.Yang lain adalah nama-nama negara Amerika latin, kecuali guyana...

May23

Soal CPNS Gratis : Tes Logika Angka

Posted on May 23 by

SoalCPNSGratis.com > Tes Logika Angka 1.Jika x-y = 1.  Dan Xy = 64. Mana pernyataan yang benar berikut ini ? A.x = y -1 B.x = y64 C.x > y D.x = 64y E.y = 1/64x 2.Nilai m = 4 dan n = -4.  Jika p = (-m-n)9  dan  q = (-n+n)2 Maka yang benar adalah… A.p = q B.p > q C.p – q = -8 D.q – p = 64 E.q < (p-64) 3.Jika m = (7/2) p2 + 9.  Dan n = (5/2) p2 + 4. Maka pernyataan yang benar adalah… A.m > n B.m < n C.m – p = n D.p = m + n E.m + n + p < 0 jawaban : Tes  logika angka 1.x-y = 1.  Dan Xy = 64. Maka x =4 dan y=3. Jadi x > y (C) 2.p = (-4+4)9 = 0.   Dan  q = (4+4)2 = 64. Jadi q – p = 64. (D) 3.m = (7/2) p2 + 9.  Dan n = (5/2) p2 + 4. Jadi m = n + p2 + 5 Berapapun...

May16

Soal CPNS Gratis : Soal Tes Intelijensi Umum Logika

Posted on May 16 by

SoalCPNSGratis.com > Soal Tes Logika 1.Mister A adalah seorang yang jenius. Mister A seorang penemu. Semua penemu adalah kreatif. Mister B juga seorang penemu. a.Mister B seorang yang jenius b.Mister B belum tentu kreatif c.Mister A dan Mister B sama-sama jenius dan kreatif d.Mister B pasti kreatif. Dan belum tentu jenius e.Mister A pasti jenius dan belum tentu kreatif 2.Ivan lebih ringan beratnya daripada Wawan. Andika lebih berat daripada wawan. a.Wawan adalah yang paling ringan dari ketiganya b.Ivan mungkin saja sama beratnya dengan andika c.Jika wawan memiliki berat 65 Kg. Mustahil andika memiliki berat lebih dari 65 Kg. d.Jika andika memiliki berat 65 Kg. Mustahil ivan memiliki berat lebih dari 65 Kg. e.Jika ivan memiliki berat 65Kg. Mungkin saja andika memiliki berat lebih dari 65 Kg. 3.Jika saya tidak punya tugas kuliah maka saya membantu Ibu berjualan pakaian di pasar. a.Saya saat ini memiliki tugas kuliah dan pasti akan membantu ibu di pasar b.Sekarang saya tidak punya tugas kuliah, jadi saya tak perlu ke pasar membantu Ibu berjualan pakaian c.Saya sekarang ada di pasar membantu Ibu berjualan pakaian, karena...

May09

Soal CPNS Gratis : Soal Tes Pancasila Dan UUD

Posted on May 9 by

SoalCPNSGratis.com >  Soal Tes Pancasila Dan UUD 1. Berikut lembaga-lembaga negara yang dimaksud dalam UU 1945, KECUALI a. Presiden b. MPR c. DPR d. KPKPN e. MA 2.  MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan : a. DPR b. Mahkamah Konstitusi c. Mahkamah Agung d. Partai Politik e. MPR 3. Asas-asas tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah a. Asas kemerdekaan berpendapat b. Asas mendapatkan hak sebagai warga negara c. Asas kepastian hukum d. Asas kebebasan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat e. Asas berpendapat jawaban : 1. c. DPR 2. b. Mahkamah Konstitusi 3. c. Asas kepastian...